Tabungan Wadiah Ummat (TAWADU)

Tabungan wadiah ummat (TAWADU) berakad wadiah / titipan yang diperuntukan